Akcja Drawskie >80.

Kolejne głębokie nurkowanie w j. Drawskim.