Niemieckie Kamieniołomy

Co można o tych kamieniołomach napisać. na pewno coś ciekawego.