Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)


Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do 20 metrów w systemie partnerskim z instruktorem, płetwonurkiem o wyższych lub o takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie

     • ukończone 14 lat,
     • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
     • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
     • Orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia (3 warianty)

Wykłady (12 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) obejmujące minimum: 3 nurkowania do głębokości 10 m, 5 nurkowań do głębokości 10÷15 m oraz 1 nurkowanie na głębokość 20 m, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.

Warianty:

I) Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia w wodach otwartych.

II) Kurs weekendowy: 5 dni szkolenia w wodach otwartych.

III) Kurs na pływalni i w wodach otwartych: szkolenie na pływalni i wodach otwartych, w tym 7 nurkowań w wodach otwartych.

Uprawnienia

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:
·  nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji)

Po kursie uczestnik otrzymuje

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

Kolejny stopień Płetwonurek P2

Schemat szkolenia KDP CMAS